De mange forskelle på mænd og kvinder

Posted by on dec 23, 2015 in Sport og friluftsliv

De mange forskelle på mænd og kvinder

Julen er kendetegnende for kønsforskellene

Det er jo så moderne at mene at mænd og kvinder er lige og ens, men når det kommer til traditionelle begivenheder og kulturelle institutioner som julen for eksempel må siges at være, så opdager man hurtigt at der er ret stor forskel på mænd og kvinder. For eksempel er det oftere kvinden man ser i køkkenet under julemiddagens tilberedning, og det må også siges at høre sjældenhederne til at det er kvinden der skaffer juletræ og står og saver stammen til så den passer i juletræsfoden. Måske skyldes det biologiske forskelle. Måske har mænd og kvinder bare meget forskellige interesser. Og måske er det bare sådan det er, baseret på hundredevis af års arbejdsfordeling, som egentlig fungerer meget godt, og som der ikke er grund til at ændre på.